• Slide 1

  Slide 2

 •  

Who are we?

Carisa is a modern meat processing plant established in Haiti since 2018 and producing Sausages such as hot dogs, Salami and Mortadella.

Our slogan is: 

kiyes nou ye?

Carisa se yon nouvo izin ki ouvri an Ayiti an 2018 e ki ap pwodui vyann de wot kalite tankou hot dog, sosis , salami ak motadèl .

Slogan nou se: Bon Appétit Haiti!

 


 
 

 

 

 

 

 

 

BRANDS

team img
team img
team img

PRODUCTS

team img

CHICKEN FRANKS HOT DOG

team img

BOUCANIER HOT DOG

team img

SALAMI CARISA REGIONAL

 

team img

SALAMI BOUCANIER

team img

MORTADELLE

team img

SAUCISSES BOUCANIER

team img

JUMBO HOT DOG

 

 

 

 

FAQ

1

 • What is used to make the products?
  Carisa’s products are made with mechanical deboned chicken (MDM) and seasoned with local spices.

  Ak kisa Pwodui Carisa Yo fèt?
  Pwodui  Carisa yo fèt avèk bon vyan poul ke yo dezose mekanikman (MDM), netwaye e asezonnen ak bon ti epis lokal. 

2

 • How to store the products and what is the shelf life?

  Carisa recommends to store the Salami, “Sosis” and mortadella at 4 degree Celsius and it will have a shelf life of about 3 months

  Carisa recommends to store the HOT DOGS at -18 degree Celsius and it will have a shelf life of 1 year if kept unopened.


 • Kijan pou nou konsève pwodui yo e Konbyen tan pwodui yo ka dire?

  Carisa rekomande pou nou konsève Salami, Sosis ak Motadel yo nan frijidè nan yon tanperati de 4 degre Selsius. Si nou fè sa, vyan la ap toujou pi bon e lap dire anviron 3 mwa. Pa blye se yon vyann li ye !!!

  Carisa rekomande pou nou konsève Hot dog yo nan frizè nan yon tanperati de -18 degre selsius. Si nou fè sa, pwodui a ka dire 1 an nan ambalaj li a.

3

 • What is Carisa’s promise?
  Carisa promises to always respect its consumers and employees while producing and selling the best quality and best flavored sausages!


  Ki pwomès Carisa ?
  Carisa pwomèt ke lap toujou respekte konsomatè li ak amplwaye li yo pandan ke lap pwodui e vann vyann ki gen pi bon kalite e pi bon gou! 

Visit Office

Airport industrial Park (Carrefour Fleuriot),
Port-au-Prince, HAITI

(509) 44 48 8095

(509) 33 33 5179

info@carisafood.com